Úvod

Je to pro mě?

Poskytnuté materiály cílí na škodlivé návyky (závislosti v širokém smyslu: opakované chování s nepříznivými dopady) pomocí všímavosti (mindfulness), tj. okamžikové orientace ve vlastním prožívání.

Těmito návyky může být např.:

  • vnitřní reaktivita: častá sebekritika či devalvace ostatních, útočnost, úzkostnost, vyhýbavost, submisivita, …;

  • závislostní chování: sociální sítě, videohry, jídlo, práce, sex, pornografie, sport, sebepoškozování, nakupování, …;

  • látkové závislosti: nikotin, alkohol, drogy, léky, ….

Široký záběr programu plyne ze zaměření na základní reaktivitu (spouštěče, nepohoda, nutkání k úlevě, bažení). Pomocí cvičení pozornost je možné se naučit neztrácet orientaci ve vlastním prožívání ani v náročné situaci; to pak snižuje pravděpodobnost opětovného upadnutí do návyku (relapsu). Proto se program jmenuje MBRP čili „Prevence relapsu všívavostí“ (Mindfulness-Based Relapse Prevention). Detaily o MBRP jsou zde.

Jako ochutnávku „cvičení pozornosti“ si můžete pustit jedno ze základních cvičení:

1. BRZDA

05:28
mp3

Jak na to?

Program má 3 součásti. Můžete ochutnat kterékoliv; plný prospěch budete mít při využití všech.

  1. Podpůrná online skupina se schází pravidelně (týdenně). Připojit se k ní můžete zdarma, bez registrace a anonymně (např. pod přezdívkou).

    Setkání jsou tematická, cyklicky se prochází 8 témat. Program s průběžnou účastí (MBRP-RA) je postavený tak, že každé setkání dává smysl i bez návaznosti: můžete se tedy účastnit nepravidelně, na přeskáčku, jakkoliv (prosíme jen o včasný příchod a pokud možno odchod až na konci).

  2. Pracovní listy si můžete stáhnout ke každému setkání; jsou na nich shrnutá hlavní témata setkání, krátké texty či vyplňovačky, a také doporučená cvičení do dalšího týdne.

  3. Nahrávky cvičení jsou vám na webu k dispozici kdykoliv si na cvičení uděláte čas.

Detailnější informace, které si můžete přečíst až po první účasti na online skupině, najdete ve startovacím balíčku.