O projektu

Projekt nekomerčně poskytuje prověřené nástroje tréninku pozornosti v podobě materiálů (pracovní listy, nahrávky) a pravidelné podpůrné online skupiny. Možnost bezplatné i nepravidelné účasti má zmenšit případnou finanční a časovou bariéru.

Všímavost / mindfulness znamená průběžnou orientovanost ve vlastním prožívání (v těle, pocitech, mysli). Tato dovednost se dá překvapivě dobře samostatně cvičit a je klíčová pro jakoukoliv podobu vědomé autoregulace.

Smyslem projektu je prevence závislostí v širokém smyslu (včetně závislostního chování, např. jídlo, práce, sebepoškozování, …) a doléčování.

Kam dál 🧭

Pokud byste se rádi všímavosti věnovali víc, podívejte se na

  • naši nabídku kurzů mindfulness na LessStress.cz — obvykle 8-týdenní kurzy (denní cvičení podle nahrávek, týdenní setkání skupiny).

  • intenzivní kurzy meditace všímavosti (vipassanā), které vedeme pod hlavičkou vipassana.sk.

Napište nám, pokud máte zájem o kurz či seminář ve Vaší organizaci (firmě, škole, instituci, spolku, klubu, …).

Lektoři 👥

Všichni lektoři podpůrné online skupiny jsou kvalifikovaní k vedení programu MBRP.

Materiály 📚

/assets/img/Cc-by-nc-sa_icon.svg

Zde publikované materiály jsou volně dostupné pro nekomerční použití, se zachováním informace o jejich původu, podle licence Creative Commons BY-NC-SA — a to i díky tomu, že autoři anglických předloh jejich využití umožňují.

Jste-li profesionál (terapeut, kouč, pedagog, …) a materiály při práci využíváte či je klientům doporučujete, povzbudí nás krátká zpráva o tom.

Poděkování 🙏

Děkujeme všem našim učitelům (učitelům meditace vipassanā, tvůrcům programů MBRP a MBRP-RA — Sarah Bowen, Corey Roos, … — i našim učitelům MBRP — Devin Ashwood, Nicky Mouat) i všem, které jsme mohli doprovázet na cestě rozvíjení všímavosti a učit se od nich.