brzdíme.cz 🚬

Odpovědnost

 • Program „Prevence Relapsu pomocí všímavosti s průběžnou účastí“ (MBRP-RA) je koncipovaný jako podpůrný a nenahrazuje odbornou péči (toxikologickou, adiktologickou, psychiatrickou, psychoterapeutickou, …).

 • Pokud akutně odbornou péči potřebujete: vyhledejte ji! Může vám pomoci stránka Nevypusť duši / Kde hledat pomoc?.

 • Kombinace MBRP-RA s odbornou péčí je možná; doporučujeme však o účasti v MBRP-RA informovat.

 • Online setkávání i materiály poskytujeme s nadějí, že z nich budete mít prospěch. Nepřebíráme však odpovědnost za následky — používáte je na vlastní riziko.

 • Materiály (nahrávky i dokumenty) jsou volně k dispozici pouze pro nekomerční použití — stejně jako jejich předlohy uvedené v odkazech.

Cvičení

1. BRZDA 🛑

05:28
mp3

2. Napojení na sebe 🔌

13:56
mp3

3. Jízda na vlně nutkání 🌊

06:37
mp3

4. Meditace laskavosti 💙

16:59
mp3

5. Bodyscan 🧍‍♀️

09:58
mp3

6. Meditace s dechem 💨

11:42
mp3

7. Hodnoty 🛡️

11:58
mp3

8. Meditace o hoře 🏔️

11:05
mp3

9. Všímavé jedení 🍎

08:53
mp3

10. Všímavý pohyb 🤸

15:15
mp3

11. Všímavá chůze 👣

13:58
mp3

12. Pět smyslů 👀

10:35
mp3

13. Zkoumání potřeb 🌱

08:04
mp3

Nahrávky 1–12 jsou přeložené z practiceMBRP.com, č. 13 je z manuálu [Roos-RA].

Týdenní online setkání

Setkání skupiny probíhají online, vždy je vede někdo z nás.

Pokud nějaké setkání odpadne, bude to uvedené na této stránce úplně nahoře — podívejte se předem.

 • Není třeba se předem hlásit či registrovat.

 • Za účast se neplatí.

 • Můžete nás však podpořit darem.

 • Můžete se účastnit pravidelně, ale nemusíte.

 • Ze setkání se nepořizují žádné záznamy (audio ani video); ani vy si nic nenahrávejte.

 • Při připojení můžete uvést pouze své křestní jméno či přezdívku; ostatní ho uvidí u vašeho obrazu z kamery.

 • Doporučujeme (nevyžadujeme) mít zapnutou kameru — kvůli fungování skupiny i vaší pozornosti. I při připojení bez kamery vidíte obraz ostatních a můžete ve skupině hovořit.

 • Na setkání můžete hovořit, ale můžete i jen poslouchat.

 • Prosíme o vypínání mikrofonu, pokud právě nehovoříte.

 • Připojte se krátkou chvíli před začátkem, abychom mohli začít i skončit včas.

 • Pokud se nikdo nepřipojí během prvních 15 minut, setkání se ukončuje.

Materiály

Ke každému setkání si můžete stáhnout doprovodný text a pracovní listy k tématu — obsahují shrnutí tématu setkání, doporučená cvičení, krátké texty a tabulku pro záznam cvičení — odkazy na jednotlivá PDF jsou v tabulce níže. Zde si stáhněte celý komplet.

Rádi vám vše pošleme vytištěné poštou (brožurka s texty, listy s cvičeními), na naše náklady — stačí poslat mail s adresou.

Kalendář setkání

Setkání cyklicky procházejí osm hlavních témat, podle čísla týdnu v roce.

setkání

téma

týdny v roce

pracovní listy

Všímavost vs. autopilot

1, 9, 17, 25, 33, 41, 49

text & cvičení

Pocity jsou jako hosté

2, 10, 18, 26, 34, 42, 50

text

Laskavost k sobě

3, 11, 19, 27, 35, 43, 51

text

Na spouštěče aktivně — ne reaktivně

4, 12, 20, 28, 36, 44, 52

text & cvičení

Vidět myšlenky jako myšlenky

5, 13, 21, 29, 37, 45

text

Jízda na vlně nutkání

6, 14, 22, 30, 38, 46

text

Následovat své hodnoty

7, 15, 23, 31, 39, 47

text & cvičení

Prozkoumat své potřeby

8, 16, 24, 32, 40, 48

text